Informatie aandeelhoudersvergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 15 mei 2020 om 10:00 uur op de kantoren van Paul Mueller Company te 1600 W Phelps St, Springfield, Missouri, VS. De volmachten zullen eind maart 2020 aan de aandeelhouders worden toegestuurd.