Melk koelen op zonne-energie

Kleinschalige koeling voor melkveehouderijen 

Melkkwaliteitscontrole

Het is van cruciaal belang dat uw verse melk de hele nacht koel bewaart blijft, voordat de melk naar de zuivelverwerker of het verzamelpunt wordt gebracht. Koele melk betekent minder bacteriegroei en een product van hogere kwaliteit. En dat is net waar zuivelverwerkers en de mensen in uw regio naar verlangen.Er zijn verschillende nieuwe innovatieve technologieën om melk te koelen voor melkveebedrijven in ontwikkelingslanden met 5-25 koeien. Hierbij worden natuurlijke bronnen in gezet om de melk te koelen.

Koeling op zonne-energie

Als u twee keer per dag melkt, kan de ochtendmelk direct naar het verzamelpunt gaan en nog steeds goed zijn, maar de avondmelk bederft als die 's nachts warm bewaard wordt. Onze melkkoelsystemen op zonne-energie maken ijs, zodat er tot 240 liter melk de hele nacht koel kan worden bewaard. Hierdoor is uw melk een dag na melken nog steeds van dezelfde kwaliteit.  

Melkcollectiepunten

Voor regio's die geen voorziening hebben om melk te verzamelen en goed te bewaren voor de verwerker, werkt Mueller samen met de lokale en nationale overheid om melkverzamelcentra te bouwen. Deze centra bieden boeren een voorziening om hun melk naartoe te brengen en in een grote gekoelde melktank op te slaan, totdat de verwerker klaar is om de melk op te halen. Melkkoelsystemen op zonne-energie en verzamelcentra geven ontwikkelingsregio's de kans om de basis te leggen voor kwalitatief betere melkproducten en een beter inkomen voor de boeren. 

Ontdek hoe Mueller u kan helpen bij de verdere ontwikkeling van de melktoeleveringsketen in uw land.

Meerwaarden
  • Koelers op zonne-energie
  • Ontwikkeling van melkcollectiecentra
  • Geen elektriciteit nodig op de melkveehouderij
  • Koelt tot 300 liter
  • Boerderijen met 5-25 koeien
  • Betere melkkwaliteit
  • Verhoogt het inkomen van de boer

Onze partners in de melkveehouderij

Wij zijn trots op de samenwerking met deze innovatie en belangrijke spelers in de melkveehouderij. Of het nu gaat om traditionele familieboerderijen die al generaties lang floreren, of om melkkoeling op zonne-energie in Afrika; onze producten en oplossingen hebben een belangrijke impact op het leven van mensen over de hele wereld.