Milk2Heat

Verwarm uw huis met de warmte uit melk!

Tijdens het koelen van melk ontstaat warmte die normaal gesproken afgegeven wordt aan de buitenlucht. Door middel van de Milk2Heat installatie wordt deze warmte teruggewonnen en omgezet in bruikbare warmte voor het verwarmen van
warm water en zelfs uw woonhuis. Uw bedrijf kan helemaal energieneutraal worden gemaakt: voor elke situatie is een maatwerk oplossing.

Hoe werkt het?

De gemolken warme melk stroomt met 37°C uit de koe naar de melkkoeltank. De melk wordt met een zo warm mogelijke temperatuur naar de melkkoeltank getransporteerd. Wanneer de melk wordt gekoeld van 37°C naar 3°C onttrekt de Milk2Heat unit de restwarmte uit de melk die wordt getransporteerd naar het buffervat voor het verwarmingssysteem. Tegelijkertijd zorgt de Milk2Heat unit voor de onderhoudskoeling zodat de melktemperatuur op 3°C in de melkkoeltank blijft.

Krachtige samenwerking!

In de Milk2Heat installatie worden twee krachten gebundeld tot één, om zo de optimale inzet van apparatuur te creëren. De Milk2Heat unit van Mueller zorgt voor een energiezuinige melkkoeling en een efficiënte warmteoverdracht waarmee Loohuis Agro Neutraal de gewenste doeleinden kan verwarmen. Door deze combinatie is de aanschaf van een extra warmtebron niet meer nodig. Loohuis Agro Neutraal biedt evenals Mueller een 24/7 servicedienst.

Kenmerken

  • Energieneutrale en economische oplossing, waardoor uw gasrekening tot de verleden tijd hoort
  • 24/7 service
  • Milk2Heat onttrekt restwarmte uit de melk en transporteert deze naar de buffertank
  • De Milk2Heat-eenheid zorgt voor onderhoudskoeling, zodat de melktemperatuur in de melkkoeltank op 3°C blijft.

Onze partners in de melkveehouderij

Wij zijn trots op de samenwerking met deze innovatie en belangrijke spelers in de melkveehouderij. Of het nu gaat om traditionele familieboerderijen die al generaties lang floreren, of om melkkoeling op zonne-energie in Afrika; onze producten en oplossingen hebben een belangrijke impact op het leven van mensen over de hele wereld.